تیر ۳۱, ۱۴۰۳
آخرین اخبار
مهندس ساقی صالحی

مهندس ساقی صالحی مقاله 4

کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس. عضو کمیته فنی ISIRI/ISO TC 301 و دبیر تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد. مشاور سیستم مدیریت انرژی در صنایع مختلف و ارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی. مشاور و مدرس دوره‌های مرتبط با خطوط مبنای انرژی در بخش ساختمان و صنعت. مشاور و مدرس دوره‌های مرتبط با اندازه‌گیری و صحه‌گذاری (M&V) در قراردادهای مبتنی بر عملکرد. ارایه مشاوره در زمینه اخذ مشوق‌های‌ بین‌المللی GCF در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، توسعه انرژی‌های نو و کاهش انتشار. مؤلف، مترجم و ویراستار فنی کتب، استانداردها و مقالات تخصصی در زمینه انرژی.